Dom Development - bezpieczny deweloper
na trudne czasy.
Komunikat Zarządu

Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2020 roku
oraz działalność Grupy Dom Development w obliczu COVID-19

Zgodnie z  informacją Zarządu Grupa Dom Development w I kwartale 2020 roku sprzedała 815 lokali netto i przekazała do użytkowania 549 lokali, uzyskując wyniki zbliżone do poziomu założonego w budżecie.

Sprawnie i zdecydowanie zareagowaliśmy na pojawienie się w kraju zagrożenia epidemiologicznego. Już w pierwszej połowie marca około 80% pracowników zostało oddelegowanych do pracy zdalnej, co nie zakłóciło żadnego z obszarów działalności Grupy. Już 13 marca 2020 roku, czyli w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, uruchomiliśmy możliwość odbywania spotkań sprzedażowych za pośrednictwem Internetu oraz wdrożyliśmy procedurę zdalnego podpisywania umów z klientami. Niezależnie od sprzedaży on-line, biura sprzedaży Grupy cały czas funkcjonują, przy zachowaniu środków ostrożności zgodnych z zaleceniami WHO i GIS. Sprawnie przebiega proces przekazywania mieszkań oraz zawierania umów notarialnych. Wszystkie budowy prowadzone przez Grupę postępują w normalnym tempie.

W skład Zarządu wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży deweloperskiej zdobytym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Już w 2019 roku, przygotowując się na potencjalne osłabienie koniunktury, Grupa zabezpieczała swoją płynność finansową oraz ograniczyła średnią wielkość rozpoczynanych etapów inwestycji. Dzięki podjętym zawczasu działaniom, na dzień 31 marca 2020 roku Grupa posiadała na rachunkach bankowych około 644 mln zł środków pieniężnych zaś wskaźnik zadłużenia odsetkowego netto Grupy do kapitałów własnych (gearing) kształtował się na poziomie około 4%.

Dla wszystkich, nie wyłączając klientów Grupy, jest to trudny czas pełen niepewności, troski o zdrowie swoje i najbliższych. W sytuacji tak dynamicznych zmian w otoczeniu silny bilans, bardzo wysoka płynność finansowa i wieloletnie doświadczenie Zarządu będą miały kluczowe znaczenie w złagodzeniu skutków nadchodzącego kryzysu.

 

Pełny raport Zarządu dostępny pod linkiem Raport Zarządu Dom DevelopmentData publikacji: 09.04.2020