Wstępna informacja o wynikach za II kw. 2020 r.

II kwartale 2020 roku Grupa sprzedała 816 lokali netto (o 2% mniej niż w II kwartale 2019 roku), z czego w Warszawie sprzedano 603 lokale, 147 w Trójmieście i 66 we Wrocławiu. Zgodnie z planem, w II kwartale przekazaliśmy 692 lokale (o 57% więcej niż rok wcześniej).

Szczegółowa informacja na temat osiągniętych w II kwartale wyników sprzedaży i przekazań wraz z komentarzem Zarządu Dom Development S.A. na temat sytuacji rynkowej znajduje się w komunikcie załączonym poniżej.Data publikacji: 16.07.2020