Buduj z Dom Construction!Dom Construction Sp. z o.o. jest generalnym wykonawcą flagowych inwestycji Dom Development S.A., takich, jak osiedle Żoliborz Artystyczny oraz Apartamenty Dolny Mokotów. Współpracujemy z wieloma dostawcami i podwykonawcami ze wszystkich branż występujących w procesie budowlanym.
Współpracę opieramy na relacjach partnerskich.Obecnie poszukujemy specjalistów do realizacji prac z zakresu:


Dom Construction Sp. z o.o.
Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa
tel. 22 351 61 04

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy: PLN 100.000,00 zł, nr KRS 0000726296 i nr NIP 525-27-46-776

Przedstawione na stronie internetowej www.domc.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dom Construction Sp. z o.o. W przypadku zapotrzebowania na w/w materiały prosimy o kontakt na adres: marketing@domc.pl

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana dobrowolnie danych osobowych jest spółka Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (00-078), ul. Pl. Piłsudskiego 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przesłanego przez Panią/Pana zgłoszenia kontaktowego, a także w celach marketingowych oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną wiadomości zawierających informacje handlowe (o ile na powyższe wyraziła Pani/Pan zgodę). Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.