РЕГЛАМЕНТ СЕРВІСУ

 

Загальні положення

Власником веб-сайту в домені domd.pl і inwestor.domd.pl ("Сервіс") є
Товариство Dom Development S. A. з місцезнаходженням у Варшаві адреса: 00-078, пл.Пілсудського 3, внесено до реєстру підприємців Національного судового реєстру, проведеного Районним судом для м.ст. Варшава у Варшаві, XII Економічний відділ Національного судового реєстру за № KRS 0000031483, розмір статутного капіталу становить 25.698.422 зл., повністю оплачений, Regon 012212483, ІПН 525-14-92-233 (далі "Dom Development").

Сервіс означає організовану інформатично-інформаційну платформу, підключену до мережі Інтернет, створену Dom Development, що дозволяє користувачам використовувати інформаційні механізми та контент, розроблений Dom Development.

Сервіс безкоштовний і орієнтований на осіб, зацікавлених у діяльності товариства Dom Development.

Кожна особа, яка будь-яким чином використовує Сервіс ("Користувач"), підтверджує, що вона ознайомилася з цими правилами використання Сервісу ("Регламент")

Цей регламент встановлює правила користування Сервісом. Умови надання послуг надаються Користувачеві безкоштовно через Сервіс у формі, яка дозволяє його завантажити, записати та видрукувати.

Dom Development надає в електронному вигляді (за допомогою Сервісу) послуги ("Послуги"), що складаються, зокрема, з:

a.      надання контенту за індивідуальним запитом Користувача шляхом відображення сторінки з певною URL-адресою (інформаційні служби),
b.      надання, в рамках надання інформатичного механізму, Користувачам можливість отримувати контент з Сервісу за індивідуальним запитом Користувача ("Підписка на розсилку").

"Підписка на розсилку" — це надання електронних новин з останньою інформацією, що стосується тематичної теми Веб-сайту Dom Development, і не є комерційною інформацією відповідно до Закону Про надання послуг в електронному вигляді та призначена лише для надання одержувачу обраної інформації, що стосується відносин з інвесторами.

Послуга "Підписка на розсилку" надається безкоштовно протягом невизначеного часу.

Окремі послуги, визначені Dom Development в Сервісі, можуть підпадати під дію окремих умов. Окремі правила регулюються сервісом "Mój DD".

 

Укладення та розірвання договору. Право на розірвання договору.

Користувач укладає Договір на надання послуг в електронному вигляді в момент початку надання цієї послуги компанією Dom Development, тобто, відповідно: (а) у разі надання Послуги контенту Сервісу - з моменту входу на сторінку Сервісу, (b) у разі Послуг, що надаються за запитом Користувача, зокрема Послуг, що надаються наявними в Сервісі формулярами та послугою "Підписка на розсилку" – з моменту заповнення та надсилання відповідного формуляра (є виразом Користувачем волі до надання Послуги) або з моментом іншого виразу волі Користувача на надання конкретної Послуги ("Договір").

Договір укладено на невизначений термін, і будь-яка зі сторін може розірвати Договір з негайним вступом в силу.

Положення цього Регламенту являють собою зміст Договору.

Користувач може в будь-який час відмовитися від отримання "Підписки на розсилку", інформуючи про це Dom Development в будь-якій формі, тобто шляхом відправки електронного листа за адресою: [email protected] або в письмовому вигляді за адресою Dom Development. Відмова прирівнюється до розірвання договору про надання послуг в електронному вигляді щодо "Підписки на розсилку".

Договір про надання послуг в електронному вигляді розривається, відповідно: (а) у разі надання Послуги контенту Сервісу - з моменту виходу Користувача з Сервісу, (b) у разі надання Послуг за запитом Користувача - у разі контактного формуляра, договір розривається при заповненні відповідного формуляра, у разі послуги "Підписка на розсилку" - з моменту відмови від отримання "Підписки на розсилку" Користувачем або в обох випадках разом з рішенням Постачальника послуг про розірвання договору, яке може бути викликане:

a.      порушенням Користувачем будь-якого з положень Регламенту,
b.      видалення за запитом Користувача будь-яких персональних даних, необхідних для надання Послуг в рамках Сервісу,
c.      відмова Користувача надати Постачальнику дані, послуг необхідні для надання Послуги,
d.      технічні проблеми, які неможливо усунути, що перешкоджають наданню Послуги Постачальником послуг Користувачеві;

Користувач має право в будь-який час, без збереження терміну повідомлення, розірвати договір на надання послуг в електронному вигляді.

Користувач, який є споживачем, може відмовитися від договору про надання послуг в електронному вигляді протягом 14 днів з моменту його укладення, відправивши заяву про відмову від договору про надання послуг в електронному вигляді в письмовому вигляді за адресою Dom Development, вказаною в Регламенті.

Право на розірвання договору про надання послуг в електронному вигляді не надається користувачеві в тому випадку, якщо з його згоди постачальник послуг почав надавати Послугу до закінчення 14 днів з моменту укладення договору про надання послуг в електронному вигляді.

 

Права та обов'язки Користувача

Користувач має право користуватися Сервісом відповідно до чинного законодавства, при дотриманні прав інтелектуальної власності. Зокрема, він зобов'язаний:

  • не використовувати Сервіс для розсилки незапрошеної комерційної інформації,
  • не вживати дій, які можуть привести до збоїв в роботі Сервісу,
  • не передавати неправдиві персональні дані (в тому числі фіктивні персональні дані та персональні дані інших осіб в якості власних персональних даних),

Забороняється використання Сервісу способом, що суперечить принципам соціального спілкування і хорошим звичаям.

Забороняється надання Користувачами контенту протиправного характеру.

Користувачі несуть повну відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті їх поведінки, несумісної з вищевказаними застереженнями.

 

Відповідальність Dom Development

Дані, опубліковані в Сервісі, взяті з надійних загальнодоступних джерел і, наскільки відомо компанії Dom Development, можуть вважатися достовірними.

Dom Development докладає всіх зусиль до того, щоб дані, представлені в Сервісі, були повними, актуальними та відповідали дійсності, але не може повністю гарантувати це і, отже, не несе ніякої відповідальності за наслідки використання представлених даних, зокрема за шкоду, що виникла в результаті їх використання при прийнятті інвестиційних рішень.

Що стосується даних про фондовий ринок, представлених в Сервісі Dom development, повідомляємо, що єдиним офіційним джерелом інформації про фондовий ринок є "Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie".

Дані, опубліковані в Сервісі, мають виключно інформаційний характер і не є офертою в розумінні положень Цивільного кодексу або положень про торгівлю цінними паперами.

Dom Development обумовлює, що використання Сервісу можливо тільки на ризик Користувача.

Dom Development не несе ніякої відповідальності, зокрема, цивільної, адміністративної та кримінальної, за використання Користувачем Сервісу в порядку, що суперечить положенням Регламенту.

Dom Development не ототожнює себе з усіма поглядами, вираженими в представлених в сервісі, отриманими від польських і зарубіжних видавців, крім Dom Development.

Dom Development не гарантує відсутність помилок, дефектів або збоїв у використанні Сервісу, а також щодо змісту Сервісу, точності або придатності отриманої інформації, тільки якщо така гарантія не була прямо сформульована Dom Development.

Dom Development не несе відповідальності за будь-яку шкоду, в тому числі можливий або майбутній, понесений Користувачами через переривання доступу Користувачів до Сервісу, зокрема, викликаного: форс-мажорними обставинами, помилками або збоями, включаючи збої в роботі інтернет-провайдерів, збої апаратного або програмного забезпечення Користувачів і недотримання Користувачами Регламенту.

Dom Development залишає за собою право в односторонньому порядку приймати рішення про зміст Сервісу, внесені до нього зміни та модифікації без попереднього повідомлення Користувачів про їх впровадження або обсяг.

В рамках Сервісу Dom Development може надати Користувачам можливість доступу до сервісів, керованим третіми особами. Dom Development не несе відповідальності за послуги, що надаються цими суб'єктами.

Права інтелектуальної власності

Dom Development надає в Сервісі захищені авторським правом матеріали, в тому числі: документи, товарні знаки та інші твори, зокрема тексти, фотографії, графіку, звуки та аудіо і відео матеріали, а прийнятий в Сервісі вибір і розташування представленого в ньому контенту є самостійним об'єктом захисту відповідно до авторського права.

Dom Development, надаючи в сервісі контент, який є самостійним об'єктом захисту на підставі авторського права, звертає увагу Користувачів на необхідність дотримання прав інтелектуальної власності.

Користувачі Сервісу мають право використовувати наданий контент тільки в рамках особистого користування. Використання даних з сайту, розміщеного в Сервісі, в комерційних цілях вимагає письмової згоди особи, що представляє компанію Dom Development.

Будь-яке використання Користувачами творів, захищених авторським правом, включаючи їх копіювання, передачу, публічний доступ і будь-яке інше використання, дозволяється тільки за згодою відповідних юридичних суб'єктів.

Всі права захищені. Права на використання, копіювання і поширення всіх даних, доступних в сервісі, регулюються, зокрема, положеннями Закону від 4 лютого 1994 р. Про авторське право і суміжні права (З. В. від 2006 р. № 90, пункт 631 з подальшими змінами).

Dom Development має відповідні дозволи на використання даних, представлених в Сервісі.

 

Захист конфіденційності та персональних даних

Dom Development повністю поважає право на конфіденційність і захист персональних даних Користувачів Сервісу. Використання сервісу в основній області перегляду відображуваного на ньому контенту не вимагає представлення Користувачем будь-яких даних, що дозволяють його ідентифікувати.

Dom Development обробляє інформацію про Користувачів лише для власного використання.

Товариство обробляє інформацію про взаємодію користувача зі Сервісом та вмістом та послугами, що містяться в ньому, щоб покращити послугу та адаптувати її до потреб користувача. Інформація, згадана вище, не пов'язана з конкретними особами, які використовують Сервіс, і не використовується Товариством для ідентифікації користувача. Таким чином, Товариство не ідентифікує конкретного користувача Сервісу, пов'язуючи цю інформацію з іншими його даними, наприклад, розміщеними в контактному формулярі. Сервіс реалізує вищевказані функції шляхом встановлення файлів "cookies" відповідно до Політики використання файлів cookie сервісу (детальна інформація: https://www.domd.pl/uk-ua/warszawa/cookies).

Dom Development гарантує, що він виконує належну ретельність, щоб забезпечити захист усієї інформації, наданої Користувачами.

У зв'язку з наданням послуг в електронному вигляді в Сервісі Адміністратором персональних даних є Dom Development S. A. з місцезнаходженням у Варшаві, адреса: 00-078, пл. Пілсудоського, 3, внесене до реєстру підприємців Національного судового реєстру, проведеного районним судом для м ст. Варшави у Варшаві, XII економічний відділ Національного судового реєстру під № KRS 0000031483, розмір статутного капіталу становить 24.968.422 зл., внесений повністю, Regon 012212483, ІПН 525-14-92-233.

В рамках надання послуг в електронному вигляді в Сервісі, Dom Development обробляє персональні дані Користувачів відповідно і на умовах, визначених чинним законодавством і описаними в цьому Регламенті Сервісу. Dom Development обробляє дані Користувачів Сервісу з метою виконання укладеного договору на надання послуг в електронному вигляді на умовах, описаних у цьому Регламенті. Правовою підставою для такої обробки є ст. 6 абз. 1 л. b) Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46/EC. Дані, зазначені у формулярі, будуть оброблятися відповідно до змісту інформаційного пункту, розміщеного на кожному формулярі. Dom Development зберігає персональні дані протягом терміну дії договору про надання послуг в електронному вигляді, укладеного в рамках Сервісу або після його завершення, для захисту від можливих претензій.

Користувач має право на доступ до своїх персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, право заперечувати проти подальшої обробки (у разі, якщо підставою для обробки є виправданий інтерес адміністратора), право на перенесення персональних даних та право подати скаргу до наглядового органу із захисту персональних даних.

Надання персональних даних є добровільним, але необхідно для використання послуг, що вимагають надання персональних даних в Сервісі.

Будь-яка згода, надана Користувачем і що стосуються обробки персональних даних або передачі комерційної інформації, може бути відкликана в будь-який час.

У разі отримання компанією Dom Development інформації про використання Клієнтом сервісу не відповідно до закону або Регламенту, Dom Development може обробляти персональні дані Клієнта з метою і в обсязі, необхідному для визначення відповідальності Користувача.

Користувач має право на доступ до своїх персональних даних, на їх виправлення, на припинення їх обробки, а також на їх передачу або видалення.

Користувач має право на доступ до своїх персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, право заперечувати проти подальшої обробки (у разі, якщо підставою для обробки є виправданий інтерес адміністратора), право на перенесення персональних даних та право подати скаргу до наглядового органу із захисту персональних даних.

Надання персональних даних є добровільним, але необхідно для використання послуг, що вимагають надання персональних даних в сервісі.

Будь-яка згода, надана Користувачем і що стосується обробки персональних даних або передачі комерційної інформації, може бути відкликана в будь-який час.

У разі отримання компанією Dom Development інформації про використання Клієнтом сервісу не відповідно до закону або Регламенту, Dom Development може обробляти персональні дані Клієнта з метою і в обсязі, необхідному для визначення відповідальності Користувача.

Користувач має право на доступ до своїх персональних даних, на їх виправлення, на припинення їх обробки, а також на їх передачу або видалення.

Персональні дані Користувача можуть бути передані працівникам і співробітникам Адміністратора, постачальникам інформаційних систем та ІТ-послуг, іншим особам, які надають послуги на користь Dom Development, необхідні для виконання Послуги.

Детальна інформація про обробку персональних даних в DomDevelopment, в тому числі надана через формуляри, наведена в цих формулярах, в цьому Регламенті Сервісу і в Політиці конфіденційності, на сайті Сервісу.

Будь-які питання, пов'язані з обробкою персональних даних Компанією Dom Development, слід направляти на адресу контактної інформації Інспектора із захисту даних Адміністратора, тобто: [email protected] або за адресою місцезнаходження Dom Development.

 

Порядок розгляду скарг

  1. Будь-які скарги, пов'язані з використанням Сервісу, Користувач зобов'язаний повідомити Dom Development електронною поштою на адресу [email protected] або поштою за адресою: Dom Development S. A., 00-078 Warszawa, Pl. Piłsudskiego 3.
  2. Скарга повинна містити ім'я, прізвище та поштову адресу або адресу електронної пошти користувача.
  3. Скарга буде розглянута протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня її отримання.
  4. Про рішення DomDevelopment Користувач буде повідомлений таким же чином, як і була відправлена скарга в Dom Development.
 

Прикінцеві положення   

Цей Регламент набирає чинності з дня публікації в Сервісі. У питаннях, що не регулюються цим Регламентом, застосовуються положення польського законодавства.

Dom Development має право вносити зміни до цих положень про використання Сервісу в будь-який час. Зміни набирають чинності з дня публікації на сторінках Сервісу.

Зміни Регламенту будуть доступні в Сервісі.

Використання Користувачем Сервісу після внесення змін до Регламенту рівносильно висловленню згоди.

Всі спори, що виникають у зв'язку з використанням Сервісу, будуть розглядатися компетентним судом загальної юрисдикції відповідно до чинного законодавства.

Сайт domd.pl може відображатися неправильно

Ви використовуєте браузер, який не оновлено, тому сторінка domd.pl може відображатися неправильно. Відкрийте сторінку в іншому браузері. Якщо Вам потрібно завантажити та встановити підтримуваний браузер, Ви знайдете посилання тут:

Пам'ятайте, що крім правильного відображення вмісту, поточний браузер подбає про Вашу безпеку в Інтернеті.