SELECT SEARCH CRITERIA:

 • Select rooms:

  from 1 to 6

 • Select area:

  from 26m2 to 250m2

Additional:

Number of offers matching criteria: 2161

Contact

Inspektor Ochrony Danych

Spółki Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych - Pana Adam Jarzębowskiego, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

Dla Spółki Dom Development S.A.:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@domd.pl, w temacie wiadomości wpisując „Dom Development S.A. dane osobowe”;
 • listownie: „Dom Development” S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

Dla Spółki Dom Development Kredyty sp. z o.o.:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@domd.pl, w temacie wiadomości wpisując „Dom Development Kredyty sp. z o.o. dane osobowe”
 • listownie: „Dom Development Kredyty” sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

Dla Spółki Dom Development Wrocław sp. z o.o.:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@domd.pl, w temacie wiadomości wpisując „Dom Development Wrocław sp. z o.o. dane osobowe”;
 • listownie: „Dom Development Wrocław” sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, z dopiskiem „IODO”.

On this page, we enable you to withdraw your consent to the processing of personal data for marketing purposes and to exercise your other rights arising from applicable law. In order to withdraw your consent or exercise your right, please complete the form at the link.