Offer to purchase land

Due to the dynamic expansion of the business activity of Dom Development SA Group, we are looking for investment plots for multi-family housing in Warsaw, Wrocław and the Tricity area.

CONTACT US IF YOU WANT TO SELL LAND

Leave your phone number or e-mail address.

We will get back to you within 24 hours!

Załącz plik
Attach file
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) przez administratora danych, Dom Development S.A. z siedzibą Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, w celu przedstawienia oferty handlowej grupy kapitałowej DD S.A., a także w celach marketingowych.
Zebrane dane osobowe są udostępniane współpracującym z grupą kapitałową DD S.A. podmiotom, w celu administrowania serwisami internetowymi spółek z grupy kapitałowej DD S.A. Podanie danych osobowych grupie kapitałowej Dom Development S.A. jest dobrowolne, poprzez zaakceptowanie niżej wymienionych oświadczeń.

Informacje o administratorze danych osobowych

Dom Development S.A. Property management

00-078 Warszawa
Pl. Piłsudskiego 3, Metropolitan building, entrance no. 3
22 351 61 32
nieruchomosci@domd.pl