INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Następujące Spółki Grupy Kapitałowej Dom Development (Dom Development S.A., Dom Development Wrocław Sp. z o.o. i Dom Development Kredyty Sp. z o.o.) wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych - Pana Adam Jarzębowskiego, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

Dla Spółki Dom Development S.A.:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Dom Development S.A. dane osobowe”;
  • listownie: „Dom Development” S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.
Dla Spółki Dom Development Kredyty sp. z o.o.:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Dom Development Kredyty sp. z o.o. dane osobowe”;
  • listownie: „Dom Development Kredyty” sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.
Dla Spółki Dom Development Wrocław sp. z o.o.:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „Dom Development Wrocław sp. z o.o. dane osobowe”;
  • listownie: „Dom Development Wrocław” sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, z dopiskiem „IODO”.


FORMULARZ WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WW. SPÓLKI LUB ZŁOZENIA INNEGO ŻĄDANIA:

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Następujące Spółki Grupy Kapitałowej Dom Development (Dom Development Kraków sp. z o.o., SENTO S.A., SENTO 18 sp. z o.o. Sp. k,  SENTO 21 sp. z o.o. Sp. k,  SENTO 32 sp. z o.o. Sp. k, BUMA Management sp. z o.o., Buma Development 12 sp. z o.o.)  wyznaczyły Pełnomocnika ds. Ochrony Danych - Pana Adam Jarzębowskiego, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

Dla Spółki Dom Development Kraków sp. z o.o.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], w temacie wiadomości wpisując „DOM DEVELOPMENT KRAKÓW dane osobowe”;
  • listownie: „DOM DEVELOPMENT KRAKÓW Sp. z o.o., ul. Wadowicka 3a, 30-347 Kraków, z dopiskiem „RODO".

W celu wycofana zgody prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]

Strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.