Grafika

NOWA Strategia DOM 2030

Jako lider polskiego rynku mieszkaniowego czujemy się odpowiedzialni za społeczności i ekosystem aglomeracji, w których działamy.

Świat przechodzi głębokie przemiany w niespotykanej dotąd skali i tempie. Coraz bardziej dostrzegamy silne powiązanie między zrównoważonym rozwojem, jakością naszego życia oraz gospodarką.


DLACZEGO ESG?

"ESG w istotnym stopniu determinować będzie dalszy rozwój branży nieruchomości, wpływając na każdy aspekt procesów inwestycyjnych. Umiejętnie łączymy tematy środowiskowe, społeczne i organizacyjne z biznesowymi, co stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę.

W Grupie Dom Development dobrze to rozumiemy, dlatego zrównoważony rozwój jest istotnym elementem naszej strategii."

Mikołaj Konopka, Członek Zarządu Dom Development odpowiedzialny za obszar ESGStrategia DOM 2030

DOM 2030 to strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Dom Development, która systematyzuje nasze dotychczasowe i przyszłe działania z obszaru ESG oraz wyznacza kierunki działania na najbliższe lata.

Naszym priorytetem jest tworzenie ekologicznych i trwałych osiedli (E) wspierających budowanie więzi sąsiedzkich i funkcjonowanie społeczności lokalnych (S) oraz zapewnienie najwyższych standardów ładu korporacyjnego w celu transparentnej komunikacji ze wszystkimi interesariuszami Grupy (G).ZIELONA KARTA INWESTYCJI

Zielona Karta Inwestycji to nasz wewnętrzny standard opracowany w 2022 roku. Gwarantuje optymalny zestaw korzyści dla mieszkańców oraz zastosowanie rozwiązań projektowych zgodnych z priorytetami zrównoważonej urbanizacji. Każdemu z elementów zapisanych w Karcie odpowiada dana liczba punktów. Inwestycja jest zgodna z Kartą, jeśli uzyska 75% ich sumy.

Naszym celem jest stopniowe wdrażanie Zielonej Karty w taki sposób, aby w 2026 roku wszystkie nowe projekty spełniały jej wymogi.JESTEŚMY FAIR

Każdy dzień to nowe wyzwania, kontakty i perspektywy – jednak wszystkie decyzje, które podejmujemy, łączy wspólny mianownik: odpowiedzialność.

Program „Jesteśmy Fair” to podsumowanie naszych standardów i deklaracja przemyślanych obietnic, podzielone na trzy strefy odpowiedzialności: za produkt, za relacje i za lokalną społeczność.

NASZE DZIAŁANIA W OBSZARZE ESG

POZNAJ WSZYSTKIE DZIAŁANIA

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z naszym reprezentantem

Magda Kołodziejczyk img

Anna Bączyk

Koordynator ds. ESG i Rozwoju Produktu

[email protected] 539 541 097
Poznaj raporty i dokumenty na stronie:

Strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona domd.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.